Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgebouwd. Dat kan alleen niet voorkomen dat er fouten of verschrijvingen zijn gemaakt.

Van den Dool Beveiligingstechniek BV is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van de website of in de informatie die hiervan kan worden gedownload. En ook niet voor een afwijking in functionaliteit van het product ten opzichte van hetgeen afnemer daarmee beoogde of hetgeen online staat aangegeven.